top of page

Privacybeleid

Invoering

Wij vinden het belangrijk dat uw verblijf als gast in een van onze hotels heerlijk en ontspannend is, immers "Beste herinneringen beginnen hier". Klanttevredenheid en uw vertrouwen in ons zijn daarom essentieel.

Dit Privacy Statement is opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, waarom wij uw gegevens nodig hebben en wat u als gast dient te weten over uw eigen rechten met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

Uw gegevens verzamelen

Wij verzamelen uw gegevens om u onze producten aan te bieden. We hebben de gegevens nodig om met u te kunnen communiceren tijdens het boekingsproces, tijdens uw verblijf en, indien nodig, na uw verblijf.

 • Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is, in overeenstemming met de wetgeving.

-   U kunt uw persoonsgegevens inzien, wijzigen, corrigeren of verwijderen.

-   Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit om ongeoorloofd gebruik, onrechtmatig verlies, ongeoorloofde openbaarmaking en/of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

-   Uw gegevens worden verwerkt in systemen die door onze partners worden gebruikt met als doel uw verblijf aangenaam te maken. We hebben duidelijke afspraken met elkaar gemaakt om de veiligheid bij het delen en overdragen van dergelijke gegevens te waarborgen.
 

Wat voor soort persoonlijke informatie verzamelen we?

Wij zijn verplicht om u op verschillende momenten in het proces om uw persoonlijke gegevens en/of gegevens van uw gezinsleden te vragen, waaronder:

 • Contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail).

 • Persoonlijke gegevens (geboortedatum, nationaliteit).

 • Uw creditcardgegevens (om uw boeking te garanderen, vragen wij nooit om uw CVC-code!).

 • Uw aankomst- en vertrekdata.

 • Uw vragen/opmerkingen/voorkeuren.

De benodigde persoonsgegevens worden alleen opgevraagd van personen met een minimum leeftijd van 18 jaar, gegevens van personen onder de 18 jaar worden alleen geaccepteerd met toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger. Het is in eerste instantie niet onze bedoeling om bijzondere gegevens zoals ras, etnische afkomst, politieke overtuiging, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, gezondheid of seksuele geaardheid op te vragen en/of te gebruiken. Het is mogelijk dat wij uw bijzondere gegevens verzamelen om aan uw wensen te voldoen of om u als gast een passende service te verlenen, bijvoorbeeld bij een bepaalde maaltijd/dieet.
 

Wanneer worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens op verschillende punten in het proces, waaronder:

- Hotelactiviteiten:

 • Reserveren van uw hotelkamer, vergaderruimte of tafel in het restaurant.

 • Controleren en betalen.

 • Verzoeken, klachten en/of geschillen.

- Deelname aan marketingprogramma's of evenementen/tentoonstellingen:

 • Deelname gasttevredenheidsonderzoek.

 • Aanbiedingen via e-mail.

 • Uitnodiging voor een evenement of expositie.

- Overdracht naar informatie van derden:

 • Boekingen via touroperators, reisbureaus, GDS boekingssysteem en andere boekingskanalen via internet.

 • Sociale media (bijvoorbeeld Facebook).

 

Voor welke doeleinden?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beheer van uw kamerreservering en/of aanvraag accommodatie.

 • Beheer van uw verblijf in het hotel.

-Beheren van toegang tot zalen en/of vergaderruimte.

-Voor noodgevallen.

-Controleren van het gebruik van diensten (bar, fietsverhuur, enz.).

 • Het verbeteren van onze service en producten.

 • Contactbeheer.

-Beheren van voorkeuren voor terugkerende gasten.

- Annuleringen van aanbiedingen en nieuwsbrieven beheren.

- Rekening houdend met het recht van bezwaar.

-Voor het afhandelen van claims/klachten.

 • Lokale wetgeving.

 

Toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht, uw gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan derden die betrokken zijn bij het (boekings)proces van uw reservering.

Onze medewerkers en eventuele derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 

Jou rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdracht als wij over uw persoonsgegevens beschikken. Dit betekent dat u, nadat u een verzoek heeft ingediend voor "Dataportabiliteit", uw eigen gegevens van ons ontvangt in een leesbaar computerbestand.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar:  administratie@aeonplazahotels.com.

Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Met dit Privacy Statement doen wij ons uiterste best om duidelijk te maken hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, u reden heeft om misbruik te vermoeden, of als u andere vragen heeft, neem dan contact met ons op via e-mail:  administratie@aeonplazahotels.com.

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2018

Aeon Plaza Hotels logo blue.png
bottom of page